Únor 19, 2015

Světluškovský roj

Píše se rok 2008 a v několika ne jen tak obyčejných hlavách se rodí myšlenka o založení SVĚTLUŠKOVSKÉHO ROJE oddílu MINETAKA.

To proto, abychom našim světluškám pomohly lépe pochopit světluškovskou a později hlavně skautskou ideu.

Světluškovský roj má totiž v sobě dvě veliké myšlenky. Tak jako svítí světlušky, měly bychom svítit i my. Svítit našim srdcem. Můžeme začít od obyčejného úsměvu, který nás ani nic nestojí a pokračovat v tom, že se budeme snažit být lepší dnes než včera, mluvit pravdu, dělat dobré skutky a sloužit Bohu, lidem i sobě samotné.

Roj nám napovídá, že bychom měly držet při sobě. Táhnout za jeden provaz. Umět spolupracovat, zbytečně se nehádat, nepomlouvat a přijímat ostatní takové, jaké jsou.

Samozřejmě to není až tak jednoduché, proto máme v roji spoustu věcí, které nám dvě veliké myšlenky často připomínají.

 

ROJOVÁ HŮL

Je to největší symbol roje.

Hůl, která má na své hlavici připevněnou malou lucerničku, která světluškám připomíná, aby pamatovaly na to, že mají svítit – pomáhat jiným.

Pod lucerničkou je navázáno několik pentlí, na kterých jsou jména všech světlušek, které v roji byly nebo jsou a také jsou tam zaznamenané některé významné akce roje.

Rojovou hůl rozsvěcujeme pouze při významných příležitostech.

 

LUCERNIČKY,

které nám visí v klubovně a při významných příležitostech každá světluška drží jednu rozsvícenou.

 

POSEZENÍ U JANINKY

Večer, kdy se sejde celý roj, povídáme si o našich radostech i trápeních a pojídáme u toho hroznové víno. smiley

 

PŘIJÍMÁNÍ DO ROJE

Významná chvíle pro všechny světlušky, které ještě do roje nebyly přijaty. Ale i pro ostatní, aby si v tuto chvíli mohly připomenout, když byly do roje samy přijímány a pronesly svůj rojový slib.

 

VYLETĚNÍ Z ROJE

Týká se světlušek, které už dosáhly skautského věku. Vyletění probíhá na táboře pozdě večer a věřím, že je to pro každou světlušku příjemné zakončení jejích někdy i mnoha let ve světluškovském roji.

DOBRÝ SVIT!

Jana